lansare-cereri-de-proiecte-in-cadrul-por-2014-2020-ghidul-specific-por-in-cadrul-axei-prioritare-3-prioritatii-de-investitii-3-1-operatiunea-a-cladiri-rezidentiale

 Catalog-Item Reuse

Lansare Cereri de Proiecte în cadrul POR 2014-2020 – Ghidul specific POR în cadrul Axei Prioritare 3, Priorităţii de Investiţii 3.1, Operațiunea A – Clădiri Rezidențiale
Adaugat la data 28 iulie 2017

A fost aprobat Ghidul specific POR aferent Axei Prioritare 3, „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Priorității de Investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale, Cod apel pentru ITI Delta Dunării: P.O.R./2017/3/3.1/A/ITI/1.

Perioada în care pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul P.O.R./2017/3/3.1/A/ITI/1: 28.08.2017, ora 10:00 – 28.02.2018, ora 10:00

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul menționat mai sus.​