lansare-cereri-de-proiecte-in-cadrul-por-2014-2020-ghidul-specific-por-in-cadrul-axei-prioritare-3-obiectivul-specific-3-2

 Catalog-Item Reuse

Lansare Cereri de Proiecte în cadrul POR 2014-2020 – Ghidul specific POR în cadrul Axei Prioritare 3 – Obiectivul Specific 3.2
Adaugat la data 21 iulie 2017

A fost aprobat Ghidul specific POR aferent Axei Prioritare 3, „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Obiectivului Specific 3.2 „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, Cod apel pentru ITI Delta Dunării: P.O.R./2017/3/3.2/1/ITI.

Perioada în care pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul P.O.R./2017/3/3.2/1/ITI: 20 septembrie 2017, ora 12:00 – 20 martie 2018, ora 12:00.

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul menționat mai sus.​