lansare-cereri-de-proiecte-in-cadrul-por-2014-2020-ghidul-specific-por-in-cadrul-axei-prioritare-2-prioritatii-de-investitii-2-1

 Catalog-Item Reuse

Lansare Cereri de Proiecte în cadrul POR 2014-2020 – Ghidul specific POR în cadrul Axei Prioritare 2, Priorităţii de Investiţii 2.1
Adaugat la data 11 aprilie 2017

A fost aprobat Ghidul specific POR aferent Axei Prioritare 2 „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Priorității de Investiții 2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, dedicat Investiției Teritoriale Integrate Delta Dunării.

Perioada în care pot fi depuse cereri de finanțare: 10.05.2017 ora 12:00 – 10.09.2017 ora 12:00.

Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusă în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme.

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul menționat mai sus.

Mai multe detalii aici​