lansare-cereri-de-proiecte-in-cadrul-poim-2014-2020-ghidul-specific-poim-in-cadrul-axei-prioritare-4-obiectivului-specific-os-4-1

 Catalog-Item Reuse

Lansare Cereri de Proiecte în cadrul POIM 2014-2020 – Ghidul specific POIM în cadrul Axei Prioritare 4, Obiectivului Specific (OS) 4.1
Adaugat la data 18 august 2017

A fost aprobat Ghidul specific POIM aferent Axei Prioritare 4, „Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric”, Obiectivului Specific (OS) 4.1 „Creșterea gradului de protecție şi conservare a biodiversității şi refacerea ecosistemelor degradate”, Cod apel: POIM/178/4/1/Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate.

 Activități orientative finanțabile în cadrul OS 4.1:

  • Elaborarea planurilor de management/seturilor de măsuri de conservare/planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în mediul marin) şi pentru speciile de interes comunitar neacoperite de proiectele finanțate din alte programe (prevăzute în OUG nr. 57/2007, cu modificările ulterioare);

  • Implementarea planurilor de management/seturilor de măsuri de conservare/planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate şi pentru speciile de interes comunitar aprobate (inclusiv cele situate în mediul marin);

  • Acțiuni de completare a nivelului de cunoaștere a biodiversității şi ecosistemelor (monitorizarea şi evaluarea speciilor şi habitatelor, inclusiv a speciilor invazive etc.).

 Perioada în care pot fi depuse cereri de finanțare: 28.08.2017, ora 10:00 – 30.06.2018, ora 10:00.

Data limită de primire a proiectelor este corelată cu cadrul de performanță al programului. AM POIM poate prelungi termenul de depunere în funcție de solicitările primite, de rata de contractare a proiectelor, ritmul de implementare sau alte considerente obiective.

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul menționat mai sus.
Ghidul specific POIM în cadrul Axei Prioritare 4, Obiectivului Specific (OS) 4.1