lansare-cerere-de-proiecte-nr-cp-12017-poca

 Catalog-Item Reuse

Lansare CERERE DE PROIECTE nr. CP 1/2017 POCA
Adaugat la data 28 august 2017

A fost lansată CEREREA DE PROIECTE nr. CP 1/2017 - „Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate”, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.2. Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

Alocarea financiară eligibilă aferentă acestei cereri de proiecte este de: 28.225.000,00 lei. 

  • Pentru unităţi administrativ-teritoriale: orașe organizate ca municipii, valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 250.000,00 lei, iar valoarea maximă eligibilă este de 300.000,00 lei.
  • Pentru unităţi administrativ-teritoriale: judeţe, valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 250.000,00 lei, iar valoarea maximă eligibilă este de 400.000,00 lei.

Termenul limită de depunere a cererilor de proiect exclusiv prin aplicația MySMIS2014, este 10 octombrie 2017, ora 17:00.

Pentru vizualizarea documentelor aferente acestei cereri de proiecte, vă adresăm rugămintea de a accesa link-ul: http://www.poca.ro/category/lf-deschise/​