lansare-apel-proiecte-securitate-cibernetica-sisteme-TIC

 Catalog-Item Reuse

Lansare apel aferent Acțiunii 2.3.2 – „Asigurarea securității cibernetice a sistemelor”
Adaugat la data 6 iunie 2022

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor europene și Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României anunță deschiderea celui de-al treilea apel de proiecte aferent Acțiunii 2.3.2 – Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice.

Codul apelului în aplicația MySMIS va fi POC/1019/2/4/. Ghidul solicitantului, în baza căruia se vor finanța proiectele depuse, a fost aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene cu numărul 864/02.06.2022.

 

Proiectele vor putea fi depuse în aplicația MySMIS pentru o perioadă de 30 de zile, după cum urmează:

Data deschiderii apelului: 07.06.2022, orele 09.00.

Data închiderii apelului: 06.07.2022, orele 17.00.

​Proiectele finanțate în cadrul apelului 3 vor urmări dezvoltarea infrastructurii și a capacității de gestionare a riscurilor în domeniul securității cibernetice și a capacității de reacție la incidente cibernetice prin:

  • Constituirea şi operaționalizarea sistemului național de securitate cibernetică
  • Dezvoltarea infrastructurii cibernetice existente prin adăugarea de componente de securitate cibernetică care sa permită creșterea capacității de reacție la incidente de Securitate in sensul definit in cadrul ghidului
  • Dezvoltarea de aplicaţii destinate asigurării securităţii cibernetice a infrastructurilor cibernetice de interes national
  • Dezvoltarea de instrumente software destinate identificării vulnerabilităților la nivel de software și firmware
  • Dezvoltarea entităților CERT în sectorul public și privat
  • Crearea cadrului necesar realizării de audit-uri de securitate.
  • Dezvoltarea capabilităţilor de răspuns la incidente cibernetice în sectorul public şi privat.
  • Extinderea cadrului necesar realizării de audit-uri de securitate.
  • Dezvoltarea capabilităţilor de cercetare, dezvoltare, inovare în domeniul securităţii cibernetice folosind tehnologii de inteligenţă artificială și machine learning.


​Ghid 232 POC​​​

Ordin 864/02.06.2022

 

Sursa: mfe.gov.ro