lansare-apel-pentru-proiectul-tehnologic-inovativ-din-cadrul-actiunii-1-2-1-stimularea-cererii-intreprinderilor-pentru-inovare-ap1-cdi-poc-2014-2020

 Catalog-Item Reuse

Lansare Apel pentru ”Proiectul tehnologic inovativ” din cadrul Acțiunii 1.2.1 ”Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare”, AP1: CDI, POC 2014 – 2020
Adaugat la data 21 noiembrie 2017

A fost aprobat Ghidul Solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor – ”Proiect Tehnologic Inovativ” aferent Axei Prioritare 1 „Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor”, Priorității de investiții PI1b, Obiectivului Specific 1.3, Acțiunii 1.2.1, pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.
Perioada în care pot fi depuse cereri de finanțare: 15 noiembrie 2017 – 15 februarie 2018, ora 22:59. În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul menționat mai sus.