lansare-apel-PNRR-competențe-digitale

 Catalog-Item Reuse

OIPSI anunță lansarea apelului PNRR aferent Operațiunii D. Competențe digitale, Capital Uman și utilizarea Internetului
Adaugat la data 8 august 2022

​Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale în calitate de Agenție de implementare pentru Planul Național de Redresare și Reziliență – PNRR anunță deschiderea apelului de proiecte aferent Componentei 7 Transformarea digitală, Operațiunea D. Competențe digitale, Capital Uman și utilizarea Internetului, INVESTIȚIA I19. Scheme dedicate perfecționării/recalificării angajaților din firme.

Ghidul solicitantului și anexele aferente au fost aprobate prin Ordinul Ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării nr. 21195/05.08.2022.

Proiectul va fi înregistrat pe platforma ADR – OIPSI până în data de 03.10.2022, ora 17.00.


Ghid-competente-digitale-pnrr_OIPSI

M.Of_.-770_02.08.2022_OMCID-schema-minimis

OMCID-21195_05.08.2022_aprobare-ghid-I.19