investitii-capacitati-producere-energie-electrica-surse-regenerabile-consultare-publica

 Catalog-Item Reuse

Fondul pentru Modernizare - Ghidurile pentru investiții în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile, în consultare publică
Adaugat la data 15 octombrie 2022

Ministerul Energiei a lansat spre consultare publică Ghidurile pentru investiţii în noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile. Apelurile de proiecte au ca sursă de finanțare fondurile alocate României prin Fondul pentru Modernizare.

Anunț consultare publică Schema de ajutor de stat si Ghidul Solicitantului privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum în cadrul Programului – cheie nr. 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei din Fondul pentru modernizare

În cadrul acestui obiectiv specific vor putea fi finanțate proiecte care au ca obiectiv implementarea uneia dintre acțiunile menționate mai jos:

1. Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene

2. Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare

3. Realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din biomasă

4. Realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din biogaz

5. Realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din energie geotermală.

6. Realizarea capacităţilor noi de producere de energie electrică din surse hidro

Solicitanții eligibili sunt:

Pentru proiectele de tip A: Societăţile(microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate)/regiile autonome legal constituite și înregistrate la ONRC în România

Pentru proiectele de tip B: Unitățile Administrativ Teritoriale, Sub-unitățile Administrativ Teritoriale, unitățile din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională, instituții publice, pentru consumul propriu de energie/în domeniul public

Ghidul solicitantului privind Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum

 

Anunț consultare publică Schema de ajutor de stat si Ghidul Solicitantului privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile, în cadrul Programului – cheie nr. 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei din Fondul pentru modernizare

În cadrul acestui obiectiv specific vor fi putea fi finanțate proiecte care au ca obiectiv implementarea uneia dintre acțiunile menționate mai jos:

1. Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene

2. Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare

3. Realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din biomasă

4. Realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din biogaz

5. Realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din energie geotermală

6. Realizarea capacităţilor noi de producere de energie electrică din surse hidro

Solicitanții eligibili sunt:

Societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate), precum și regiile autonome, legal constituite și înregistrate la ONRC în România.

Ghidul solicitantului privind Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile