instructiune-privind-reincadrarea-unor-cheltuieli-aferente-proiectelor-fazate-in-sectorul-deseurilor-contractate-in-cadrul-poim-axa-prioritara-3-obiectivul-specific-3-1

 Catalog-Item Reuse

INSTRUCŢIUNE privind reîncadrarea unor cheltuieli aferente proiectelor fazate în sectorul deşeurilor contractate în cadrul POIM, Axa Prioritară 3, Obiectivul Specific 3.1
Adaugat la data 1 noiembrie 2018

Ministerul Fondurilor Europene – Direcţia Generală Programe Europene Infrastructura Mare a emis Instrucţiunea nr. 20 din 31.10. 2018 privind reîncadrarea unor cheltuieli aferente proiectelor fazate în sectorul deşeurilor contractate în cadrul POIM, Axa Prioritară 3, Obiectivul Specific 3.1.

La art.1 (1) din INSTRUCŢIUNE se prevede faptul că pentru proiectele fazate contractate în cadrul POIM, Axa Prioritară 3, Obiectivul Specific 3.1, cheltuielile din faza a II-a necesare funcţionării obiectivelor proiectului (drumuri de acces) cât şi alte cheltuieli aferente altor componente incluse iniţial în proiecte ca şi cheltuieli neeligibile (de ex. racorduri la utilităţi) se pot reîncadra în categoria cheltuielilor eligibile în vederea rambursării.

Pentru mai multe detalii consultaţi INSTRUCŢIUNEA