instructiune-por-prelungire-termen-cereri-de-plata

 Catalog-Item Reuse

S-a prelungit termenul de depunere a cererilor de plată în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
Adaugat la data 10 noiembrie 2023

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a emis Instrucțiunea nr. 208/06.11.2023, care modifică Instrucțiunea AM POR nr. 206/24.10.2023.

Astfel, prevederile de la punctele 1 și 2, din Instrucțiunea nr. 206/24.10.2023, se modifică după cum urmează:

• Termenul limită până la care beneficiarii pot depune la Organismele Intermediare cereri de plată este 20 noiembrie 2023.

• Termenul limită pe care Organismele Intermediare îl au la dispoziție pentru transmiterea la AM POR a cererilor de plată este 4 decembrie 2023.


Instrucțiunea 208/06.11.2023