informare-schema-ajutor-de-stat-sprijin-investitii-suprafete-ocupate-paduri

 Catalog-Item Reuse

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor: Informare privind Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri”
Adaugat la data 13 noiembrie 2023

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor aduce la cunoștință tuturor celor interesați de a solicita sprijin în cadrul schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri”, faptul că:

  • fondurile aprobate pentru împădurire și reîmpădurire în Planul Național de Redresare și Reziliență se pot utiliza pentru întocmirea proiectelor, precum și efectuarea lucrărilor de împădurire și de întreținere a plantațiilor realizate pe terenurile pretabile pentru împădurire din categoriile de folosință teren arabil, pajiști permanente și culturi permanente, cu excepția pajiștilor naturale permanente, zonelor umede și altor terenuri agricole cu o valoare naturală ridicată, la solicitarea persoanelor fizice și juridice, precum și a unităților

Informare – privind apelul de proiecte PNRR/2022/C2/I.1.A