informare-privind-modificarea-si-completarea-ghidului-specific-aferent-apelului-de-proiecte-dedicat-teritoriului-iti-pentru-prioritatea-de-investitii-3-1-operatiunea-c-iluminat-public

 Catalog-Item Reuse

INFORMARE privind modificarea și completarea Ghidului specific aferent apelului de proiecte dedicat teritoriului ITI pentru Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat public
Adaugat la data 12 aprilie 2018

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare și completare a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2018/3/3.1/C/1/ITI, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat public, în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020.

Astfel, principalele modificări vizează:

  • Având în vedere faptul că în cadrul Programului Operațional Regional există alocare financiară dedicată zonei de Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării, aplicanţii din această zonă pot depune proiecte ale căror locuri de implementare se găsesc pe teritoriul ITI, așa cum acesta este precizat în SIDDDD, numai în cadrul apelurilor dedicate ITI DD;
  • Aplicanţii localizați în zona ITI DD nu sunt eligibili în cadrul apelurilor regionale în cazul în care proiectele depuse au locul de implementare în teritoriul ITI, așa cum acesta este menționat în SIDDDD;
  • Aplicanții localizați în zona ITI DD pot depune proiecte în cadrul apelurilor regionale numai în cazul în care locul de implementare al proiectelor nu este pe teritoriul ITI, așa cum acesta este menționat în SIDDDD;
  • Investițiile propuse pentru finanțare în cadrul acestei operațiuni, prin intermediul apelului de proiecte dedicat Investiției Teritoriale Integrate, acoperă nevoile de dezvoltare de la nivelul regional și local zonei ITI Delta Dunării, cu privire la îmbunătățirea mediului urban.

O sinteză a modificărilor și forma consolidată a Ghidului specific au fost publicate pe http://www.inforegio.ro, secțiunea Apeluri proiecte.

Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte sunt unitățile administrativ teritoriale din mediul urban: Babadag, Isaccea, Măcin, Sulina și municipiul Tulcea.
Prin intermediul acestei operațiuni vor fi sprijinite acțiuni/activități specifice realizării de investiții pentru creșterea eficienței energetice în iluminatul public, respectiv:

  • înlocuirea lămpilor cu un consum ridicat de energie electrică cu iluminat prin utilizarea unor lămpi cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață și asigurarea confortului corespunzător (ex. LED), inclusiv prin reabilitarea instalațiilor electrice – stâlpi, rețele, etc.;
  • achiziționarea/instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public;
  • crearea/ extinderea/ reîntregirea sistemului de iluminat public în localitățile urbane;
  • utilizarea surselor regenerabile de energie;
  • orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului;
  • realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.

În cazul apelului de proiecte dedicat zonei de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării, alocarea este de 5.152.941 milioane euro.
Data și ora închidere depunere de proiecte: 18.08.2018, ora 10:00.