informare-am-por-privind-modificarea-ghidului-solicitantului-o-s-10-1-apel-dedicat-invatamantului-anteprescolar-si-prescolar

 Catalog-Item Reuse

Informare AM POR privind modificarea Ghidului Solicitantului, O.S. 10.1, apel dedicat învățământului antepreșcolar şi preşcolar
Adaugat la data 12 februarie 2018

Ministerul Fondurilor Europene a emis Ordinul 1839/26.01.2018 de modificare a Ghidului Solicitantului-Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Obiectivului Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învățământului antepreşcolar şi preşcolar.
Modificarea vizează eligibilitatea solicitanților și a partenerilor privind forma de constituire a acestora.

OMDRAPFE 1839/ 26.01.2018