hotarare-schema-ajutor-crestere-animale

 Catalog-Item Reuse

A fost majorat bugetul destinat ajutorului de stat pentru sprijinirea sectorului creșterii animalelor
Adaugat la data 12 octombrie 2020

Ajutorul de stat pentru sectorul creşterii animalelor a fost majorat la 65 de milioane de lei în şedinţă de Guvern. În acest sens a fost modificat art.19 alin.(7) din HG nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor.

​Repartizarea sumei totale pe specii se realizează proporțional cu sumele solicitate prin cererile inițiale anuale, pentru anul 2020, respectiv:

-​30.000 mii lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine şi ecvine;

-​35.000 mii lei pentru speciile ovine şi caprine.

Suma de 65.000 mii lei se suportă de la bugetul de stat prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2020.

„Precizăm că HG nr. 1179/2014 instituie o schemă de ajutor de stat, ce are ca obiectiv acoperirea costurilor administrative aferente întocmirii şi menţinerii registrului genealogic, precum şi a costurilor aferente testelor pentru determinarea calităţii genetice sau a randamentului genetic al şeptelului. Acest ajutor este furnizat sub formă de servicii subvenţionate crescătorilor de animale din speciile taurine, bubaline, ovine, caprine, porcine şi ecvine”, se arată într-un comunicat al MADR.

hotarare-schema-ajutor-crestere-animale