guvern-program-national-investitii-scoli-sigure-sanatoase

 Catalog-Item Reuse

Guvernul României a aprobat Programul Național de Investiții „Școli sigure și sănătoase”
Adaugat la data 3 martie 2023

​Guvernul României a aprobat, în ședința de miercuri 03 martie a.c., la propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ordonanța de urgență pentru aprobarea Programului național de investiții, de interes și de utilitate publică, „Școli sigure și sănătoase”.

Potrivit actului normativ, în cadrul Programului se pot realiza lucrări de intervenții pentru consolidarea seismică, reabilitarea, modernizarea, creșterea performanței energetice, inclusiv lucrări de demolare parțială, după caz, la clădirile în care își desfășoară activitatea didactică unitățile de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv de învățământ special, și care sunt încadrate în nivelul de risc seismic I.

Beneficiarii programului sunt unitățile administrativ-teritoriale, care răspund de lucrări, finanțarea fiind asigurată de Ministerul Dezvoltării.

Prin Program, sunt eligibile toate categoriile de cheltuieli, mai puțin consultanța, dotările și activele necorporale, cheltuielile pentru informare și publicitate, comisioanele și dobânzile bancare.

Introducerea în program se face în baza listelor transmise periodic de Ministerul Educației, cuprinzând clădirile încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa de risc seismic RsI, comunicate de UAT-uri.

Pentru detalii https://bit.ly/3myt4Tr