guvern-modificari-consolidare-cladiri-risc-seismic

 Catalog-Item Reuse

Guvernul a aprobat o serie de modificări referitoare la Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat
Adaugat la data 19 ianuarie 2023

La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, o serie de modificări la Legea nr. 212/2022 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor.

Astfel, pentru eficientizarea Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, prin actul normativ se propune încadrarea, în categoria cheltuielilor eligibile prin Program, și a cheltuielilor pentru elaborarea expertizelor tehnice, în vederea încadrării clădirilor într-o clasă de risc seismic și a fundamentării măsurilor de intervenție, pentru elaborarea auditului energetic și pentru elaborarea certificatului de performanță energetică după intervenţie.

„Totodată, se elimină termenul de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii bugetului de stat pentru transmiterea solicitărilor de includere în Program și a aprobării listelor-sinteză cu obiectivele propuse spre finanțare prin raportare la creditele de angajament aprobate anual cu această destinație, prevăzute în legea bugetară anuală”, se arată într-un comunicat al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Pentru detalii, consultați comunicatul atașat.

modificări referitoare la Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat_MDLPA