ghiduri-consolidare-dialog-social-parteneriate-ocupare-formare-consultare-publica

 Catalog-Item Reuse

Programul Educație și Ocupare: 3 noi ghiduri dedicate consolidării dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare, în consultare publică
Adaugat la data 8 mai 2023

Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat în consultare publică 3 noi ghiduri dedicate consolidării dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare:

Ghidul solicitantului condiții specifice „Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare I – Confederații"

Solicitanți eligibili:

 • Confederații sindicale și patronale reprezentative la nivel național inclusiv structuri teritoriale ale confederațiilor sindicale și patronale reprezentative la nivel național, cu personalitate juridică proprie.
 • Federații sindicale/sindicate reprezentative la nivel sectorial sau federații sindicale/sindicate nereprezentative la nivel sectorial dar afiliate la o confederație sindicală reprezentativa la nivel național;
 • Federații patronale/patronate reprezentative la nivel sectorial sau federații patronale/patronate nereprezentative la nivel sectorial dar afiliate la o confederație patronală reprezentativa la nivel național.

Activități eligibile:

 • Realizarea analizei de nevoi și elaborarea Cererii de finanțare (activitate obligatorie)
 • Dezvoltarea centrelor de cercetare la nivelul partenerilor sociali și realizarea de analize cu privire la tendințele manifestate la nivel național, sectorial în legătură cu aspecte precum: evoluții economice, condiții de muncă, organizarea muncii, necesar de formare, negocieri colective etc. (activitate obligatorie)
 • Dezvoltarea centrelor de servicii/resurse la nivelul partenerilor sociali și furnizarea de servicii și asigurarea de resurse pentru membrii  (activitate obligatorie)
 • Derularea de programe de formare pentru partenerii sociali în vederea cereșterii calității reprezentării de către partenerii sociali (activitate obligatorie)
 • Alte măsuri de sprijin în vederea modernizării și îmbunătățirii dialogului social și a negocierilor colective pentru piața muncii (activitate relevantă)

 

Ghidul solicitantului condiții specifice „Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare II – Federații"

Slicitanți eligibili:

 • Federații sindicale și patronale reprezentative și sindicate și patronate reprezentative și nereprezentative;
 • Structuri teritoriale ale federațiilor sindicale și patronale reprezentative la nivel sectorial, cu personalitate juridică proprie;
 • Furnizori de servicii de ocupare și formare publici și privați.

​Activități eligibile:

 • Realizarea analizei de nevoi și elaborarea Cererii de finanțare (activitate obligatorie)
 • Sprijin pentru furnizarea de pachete integrate în scopul modernizării dialogului social sectorial (activitate obligatorie)
 • Acțiuni de formare, evaluare și certificare a rezultatelor formării (activitate obligatorie)
 • Organizarea de campanii/acțiuni de informare și conștientizare pentru promovarea  importanței dialogului social, a negocierilor colective și  a serviciilor pieței muncii. (activitate relevantă)
 • Acțiuni inovative pentru creșterea participării organizațiilor sindicale și patronale la negocierile colective și la consolidarea dialogului social național și european, inclusiv prin activități de cooperare transnațională și transfer de bune practici.(activitate relevantă).

Ghidul solicitantului condiții specifice „Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare III – Organizațiile societății civile"

Slicitanți eligibili:

 • Organizații nonguvernamentale constituite în baza Ordonanței Guvernului 26/2000 privind asociațiile și fundațiile (inclusiv cele constituite anterior OG26/2000 pe baza legii 21/1924), cu sediul social în România, al căror obiect de activitate include servicii în domeniul pieței muncii.
 • Consiliul Economic și Social;
 • Instituții de studii și cercetări pe piața muncii, publice și private;
 • Furnizori de servicii de ocupare și formare publici și privați.

Activități eligibile:

 • Acțiuni care vizează îmbunătățirea capacității și digitalizarea organizațiilor societății civile  (activitate obligatorie)
 • Sprijin pentru dezvoltarea și implementarea de parteneriate pentru ocupare și formare (activitate obligatorie);
 • Acțiuni de formare, evaluare și certificare a rezultatelor formării (activitate obligatorie);
 • Organizarea de campanii/acțiuni de informare și conștientizare pentru promovarea  importanței dialogului social și a serviciilor pieței muncii (activitate relevantă);
 • Acțiuni inovative pentru creșterea participării OSC la consolidarea dialogului social național și european, inclusiv prin activități de cooperare transnațională și transfer de bune practici (activitate relevantă).

Propunerile si observațiile pot fi transmise pe adresa de email consultare.peo@mfe.gov.ro până la data de 26.05.2023.