ghidul-solicitantului-varianta-intermediara-investitii-retehnologizare-IMM

 Catalog-Item Reuse

AM POC a publicat ghidul solicitantului pentru Acțiunea 4.1.1 bis - Investiții în retehnologizarea IMM-urilor, forma rezultată în urma consultării publice
Adaugat la data 2 septembrie 2022

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate a publicat varianta intermediară, rezultată în urma consultării publice, a Ghidului solicitantului pentru Acțiunea 4.1.1 bis - Investiții în retehnologizarea IMM-urilor.

Tipuri de activități eligibile:

​-modernizarea/echiparea/racordul la utilităţi publice/ eficienţă energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităţilor de producţie existente, precum şi pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producţie pentru care nu este necesară obţinerea de autorizaţii de construire în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;

-dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT, inclusiv pentru eficienţă energetică, necesare activităţii de producţie, precum şi alte achiziţii de bunuri de această natură care sunt necesare capacităţilor de producţie existente. 

Ghidul solicitantului a fost lansat în consultare publică în perioada 11 - 21 august 2022.

Varianta finală a Ghidului va fi aprobată prin Ordinul ministrului investițiilor și fondurilor europene.


Ghidul solicitantului pentru Acțiunea 4.1.1 bis - Investiții în retehnologizarea IMM-urilor, forma rezultată în urma consultării publice