ghidul-solicitantului-pentru-proiecte-de-infrastructuri-de-cercetare-pentru-institutii-publice-de-cercetare-dezvoltare-universitati-in-consultare-publica

 Catalog-Item Reuse

Ghidul Solicitantului pentru Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituții publice de Cercetare Dezvoltare/ universități, în consultare publică
Adaugat la data 12 ianuarie 2018

Ministerul Cercetării şi Inovării – Organism Intermediar pentru Cercetare şi Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene – AM pentru POC anunță lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii: 1.1.1 Mari infrastructuri de Cercetare Dezvoltare Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/universități, în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară: 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Prioritatea de investiții: PI1a: îmbunătățirea infrastructurilor de C&I și a capacităților de excelență, Obiectiv Specific: OS 1.1. Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate, Domeniul de intervenție - 058 Infrastructuri de cercetare și inovare (publice).

Observațiile și sugestiile pot fi trimise până la data de 20 ianuarie 2018 la adresa de email: office@itideltadunarii.com.


Varianta consultativă a Ghidului Solicitantului pentru Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituții publice de Cercetare Dezvoltare/ universități​