ghidul-solicitantului-investitii-retehnologizare

 Catalog-Item Reuse

POC: Ghidul aferent acțiunii 4.1.1. BIS – „Investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniul industriei alimentare și al construcțiilor, în vederea refacerii capacității de reziliență”
Adaugat la data 19 septembrie 2022
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, publică Ghidul solicitantului aferent investițiilor în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniul industriei alimentare și al construcțiilor, în vederea refacerii capacității de reziliență, acțiunea 4.1.1. „Investiții în activități productive" din cadrul Axei prioritare 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19, a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020.


Obiectivul apelului îl reprezintă refacerea capacității de reziliență a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi întreprinderilor mijlocii, prin acordarea de sprijin din fonduri externe nerambursabile pentru realizarea de investiții inițiale sau investiții inițiale în favoarea în retehnologizare, în domeniul curent de activitate sau într-un domeniu diferit de activitate;

Bugetul total alocat este echivalentul în lei al sumei de 290.000.000 euro, din care 150.000.000 euro FEDR-REACT EU și 29.070.298 euro cofinanțare de la bugetul de stat, precum și diferența până la bugetul maxim alocat, respectiv 110.929.702 euro din fonduri ce se pot deconta din fonduri externe nerambursabile prin aplicarea mecanismului de supracontractare prevăzut la art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare;.

Granturile pentru investiții destinate retehnologizării:

  • se acordă sub forma de ajutor de stat regional, cu respectarea prevederilor legale privind Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare;

  • au o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 500.000 euro,  în limita de maxim cinci ori cifra de afaceri realizată în exercițiul financiar 2021;

  • cofinanțarea proprie a beneficiarilor se asigură în procent de 30% – 60% pentru întreprinderi mijlocii, respectiv 25%-50% pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici, în funcție de regiuni;

Potențialii beneficiari se pot înrola în aplicația IMMRECOVER pentru pregătirea documentelor începând cu data de 28 septembrie 2022, dată la care începe perioada de preînscriere;

Lansarea apelului de proiecte și depunerea propunerilor de proiecte în aplicația informatică IMMRECOVER se estimează că va avea loc pe data de 07 octombrie 2022;

Înregistrarea şi transmiterea cererilor de finanțare (proiectelor) în aplicaţia electronică IMMRECOVER, împreună cu toate anexele solicitate prin Ghidul Solicitantului ar putea fi efectuate începând cu data de 07 octombrie 2022, ora 10.00, pentru o perioadă de 7 zile calendaristice;

Apelul se va încheia pe data de 13 octombrie 2022, ora 23:59:59;

Solicitările privind relocarea contului în aplicația electronică IMMRECOVER se pot transmite pe adresa de: modificare.cont.immrecover@mfe.gov.ro.

NOTĂ: Soldul balanței comerciale va fi publicat ulterior publicării ghidului solicitantului, înainte de deschiderea apelului.

Sursa: https://mfe.gov.ro/

 

Ghidul solicitantului 411 BIS