ghidul-solicitantului-investitii-activitati-productive-imm

 Catalog-Item Reuse

AM POC: Ghidul solicitantului pentru Acțiunea 4.1.1. „Investiții în activități productive” – forma consolidată
Adaugat la data 19 iulie 2022

În urma consultării publice, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate publică forma consolidată a Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor, tip de proiect „Investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență" – Axa prioritară 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și a consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, întocmit potrivit prevederilor OUG nr. 82/2022.


Ghidul Solicitantului Acțiunea 4.1.1. „Investiții în activități productive" - forma consolidată

Ordonanță de Urgență nr. 82 din 16 iunie 2022 - Publicat în Monitorul Oficial nr. 598 din 20 iunie 2022