ghidul-solicitantului-digitalizarea-sectorului-culturii-scrise-consultare-publica

 Catalog-Item Reuse

AM PCIDIF: ghidul solicitantului „Digitalizarea sectorului culturii scrise prin creșterea volumului de carte realizat în format electronic și mobilizarea de noi audiențe prin utilizarea instrumentelor digitale”, în consultare publică
Adaugat la data 16 aprilie 2024

​Autoritatea de Management pentru Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare a lansat în consultare publică ghidul solicitantului „Digitalizarea sectorului culturii scrise prin creșterea volumului de carte realizat în format electronic și mobilizarea de noi audiențe prin utilizarea instrumentelor digitale”​, Apelul de proiecte nr. 1, Măsura 3 – Creșterea consumului de carte și mobilizarea de noi audiențe prin utilizarea instrumentelor digitale.​​

Pot beneficia de ajutor de minimis operatorii cu statut de IMM-uri, care își desfășoară activitatea în România, în domeniul de editare a cărților.

Activități eligibile:

  • Activități aferente achiziționării de echipamente TIC și a altor dispozitive aferente, justificate din punct de vedere al implementării proiectului
  • Activități cu servicii de digitalizare
  • Activități de informare și publicitate: derularea activităților specifice de promovare și publicitate a sursei de finanțare și a finanțatorului, acțiuni de atragere de noi audiențe, conform cerințelor specifice ale programului
  • Activități de management de proiect: coordonarea și monitorizarea activităților proiectului și a resurselor asociate, derularea acțiunilor de managementul riscului și intervenții pentru optimizarea implementării, etică, derularea activităților specifice pentru achiziții, raportare periodică a progresului, decontarea cheltuielilor și gestionarea relației cu finanțatorul (întocmirea de adrese, notificări, memorii, acte adiționale etc., după caz)
  • Activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară (conform reglementărilor naționale), tehnică (din perspectiva corespondenţei rezultatului proiectului cu Cererea de finanţare şi obiectivele PoCIDIF), inclusiv din punct de vedere al securităţii aplicaţiei şi testarea nivelelor de securitate ale sistemului informatic, protecția informației şi asigurarea respectării reglementărilor privitoare la datele cu caracter personal, care nu sunt obligatorii

​​Perioada de consultare publică este de 5 zile lucrătoare, începând cu data de 15 aprilie 2024 și până pe data de 22 aprilie 2024, ora 17.00.

Eventualele observații și sugestii se vor transmite pe adresa de email: secretariat.pocidif@mfe.gov.ro în perioada de consultare publică mai sus menționată.

Pentru detalii consultați ⬇️​

GS Măsura 3 – Creșterea consumului de carte și mobilizarea de noi audiențe prin utilizarea instrumentelor digitale ​_ forma consultativă