ghid-pocu-in-consultare-imbunatatirea-nivelului-de-competente-profesionale-si-cresterea-gradului-de-ocupare-a-somerilor-si-persoanelor-inactive-a-persoanelor-de-etnie-roma-a-persoanelor-di

 Catalog-Item Reuse

Ghid POCU în consultare: „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, a persoanelor de etnie romă, a persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunarii” (OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6)
Adaugat la data 1 februarie 2018

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene publică, în consultare, Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunarii" aferent Obiectivelor Specifice:

  • Obiectivul Specific 3.1: Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație
  • Obiectivul Specific 3.2: Creșterea ocupării cetățenilor români aparținând minorităţii roma
  • Obiectivul Specific 3.3: Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență
  • Obiectivul Specific 3.4: Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem nonformal și informal al șomerilor și persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație
  • Obiectivul Specific 3.5: Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem nonformal și informal al cetățenilor români aparținând minorităţii roma
  • Obiectivul specific 3.6: Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem nonformal și informal al persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență

Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte dedicat teritoriului ITI Delta Dunarii sunt cele care vizează ocupare crescută a șomerilor și a persoanelor inactive (cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici: 55-64 ani, persoanele cu nivel redus de educație), a persoanelor de etnie roma și a persoanelor din mediul rural (în special persoanele din agricultura de subzistență și semi-subzistență).

Vă rugăm să transmiteți observaţiile/propunerile dumneavoastră privind îmbunătățirea documentelor mai sus menţionate la adresa de e-mail: formare.competitive@fonduri-ue.ro, până la data de 12.02.2018.

Ghid POCU OS 3.1-3.6-în consultare publică​