ghid-poat-specializare-inteligenta-adrse

 Catalog-Item Reuse

Asistență Tehnică: a fost lansat Ghidul Solicitantului simplificat pentru acordarea de sprijin financiar pentru elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectelor de specializare inteligentă ale Regiunii Sud-Est
Adaugat la data 14 ianuarie 2021

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est anunță lansarea apelului  „Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru pregatirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”.

În cadrul acestui apel de fișe de proiecte de investiție pot participa la depunere doar ideile de proiecte care au fost dezvoltate în cadrul procesului de preselecţie și/sau al procesului de descoperire antreprenorială organizate de către ADR Sud-Est.

ADR Sud-Est, în calitate de administrator de schemă, va acorda sprijinul financiar necesar pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice și a altor documentații aferente pregătirii și implementării proiectelor din domeniile incluse în Strategia Regională de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud-Est 2021-2027, prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020.

Fișele vor putea fi transmise prin e-mail, la adresa planificare@adrse.ro, în perioada 11 ianuarie – 12 februarie 2021, ora 23.59.

Beneficiarii documentațiilor pentru care se acordă sprijinul financiar în condițiile prezentului apel au obligația de a face dovada depunerii cererii de finanțare în condițiile stabilite pentru perioada de programare 2021-2027 aferente proiectelor pentru care au fost pregătite documentațiile, precum și a respectării legislației naționale în vigoare aplicabilă la acordarea sprijnului financiar solicitat.

Ghid_POAT_ADRSE_simplificat_11.01.2021