fost-deschisa-prima-sesiune-de-depunere-cererilor-de-finantare-teritoriul-iti-delta-dunarii

 Catalog-Item Reuse

A fost deschisă prima sesiune de depunere a cererilor de finanțare în teritoriul ITI Delta Dunării!
Adaugat la data 13 februarie 2017

A fost deschisă prima sesiune de depunere a cererilor de finanțare în teritoriul ITI Delta Dunării, pentru submăsurile:

  • sM 4.2 – Sprijin pentru prelucrare / comercializare de produse agricole, fonduri disponibile pentru ITI DD 8.500.000 euro;
  • sM 4.2a – Investiții în procesarea / marketingul produselor din sectorul pomicol, fonduri disponibile pentru ITI DD 800.000 euro;
  • sM 6.1 – Sprijjin pentru instalarea tinerilor fermieri, fonduri disponibile pentru ITI DD 10.000.000 euro.

Perioada de depunere a cererilor de finantare pentru cele 3 sub-măsuri: 13 februarie  (ora 9:00) – 12 noiembrie 2017 (ora 16:00).

Din momentul deschiderii apelului de proiecte cu alocare distinctă pentru teritoriul aferent ITI DD, solicitanții din arealul vizat de Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD) vor putea depune proiecte exclusiv în cadrul apelului dedicat aferent anului 2017, însoțit de Avizul de conformitate a proiectului cu obiectivele SIDD DD (emis de Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară - ITI Delta Dunării  - ADI ITI DD).

Dosarul solicitării de avizare, ce va fi înaintat către ADI ITI DD cu cel puțin 7 zile înainte de termenul-limită de depunere a cererilor de finanțare, conține 3 documente ce pot fi descărcate de pe www.itideltadunarii.com, categoria AVIZARE - PNDR - Procedura operațională de avizare a proiectelor ce vor fi implementate pe teritoriul ITI DELTA DUNĂRII, cu finanțare prin PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020.

  • Cererea de avizare (Anexa nr. 1), în două exemplare originale
  • Fișa Generală pentru prezentarea informațiilor privind proiectul (Anexa nr. 2), într-un exemplar original și pe suport electronic
  • Declarația pe propria răspundere că datele completate sunt conforme cu cele completate în cererea de finanțare (Anexa nr. 3), într-un exemplar original.

Dosarul Cererii de Finanţare conţine Cererea de Finanțare - însoţită de anexele tehnice și administrative conform listei documentelor, vor fi scanate și depuse numai on-line pe pagina de internet www.afir.info. Formularul standard al Cererii de Finanţare este prezentat în Anexa 1 la Ghidul solicitantului şi este disponibil, în format electronic, pe adresa de internet www.afir.info