fonduri-europene-por-2014-2020-finantare-de-minimum-200-000-euro-si-maximum-1-000-000-euro

 Catalog-Item Reuse

FONDURI EUROPENE POR 2014-2020 – finanțare de minimum 200.000 Euro și maximum 1.000.000 Euro
Adaugat la data 23 ianuarie 2018

S-a aprobat versiunea finală a „Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR./2017/2/2.2A/ITI​- APEL DEDICAT ZONEI DE INVESTIŢIE TERITORIALĂ INTEGRATĂ DELTA DUNĂRII", din cadrul Axei Prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Investițiile eligibile pentru co-finanțare includ:

  • Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional: Construirea, modernizarea, extinderea spațiilor de producție/servicii; Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line;
  • Investiții finanțabile prin ajutor de minimis: Implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății; activități specifice procesului de internaţionalizare (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, misiuni comerciale).
    etc.

Apelul este destinat investițiilor teritoriale integrate în arealul format din 38 de unități administrativ-teritoriale din cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării, Județul Tulcea și nordul Județului Constanța, în zonele identificate ca prioritare în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (aprobată prin HG nr. 602/2016).

Apelul va fi deschis numai proiectelor implementate în teritoriul format din unităţile administrativ teritoriale menţionate, în conformitate cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării. Aplicanţii din această zonă pot depune proiecte ale căror locuri de implementare se găsesc pe teritoriul ITI, aşa cum acesta este precizat în SIDDDD, numai în cadrul apelurilor dedicate ITI DD.

În urma demersurilor întreprinse de ADI ITI Delta Dunării, alocarea prezentului apel de proiecte s-a majorat de la 21 de milioane euro la peste 50 milioane euro.

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200.000 Euro și maximum 1.000.000 Euro, echivalent în Lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte.

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

Perioada în care pot fi depuse cereri de finanțare: 23 februarie 2018 – 23 august 2018.

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul menționat mai sus.
Condițiile de accesare a finanțării sunt detaliate în Ghidul specific​ acestui apel.