fonduri-de-207-milioane-de-euro-pentru-investitii-in-acvacultura-si-prelucrarea-produselor-pescaresti

 Catalog-Item Reuse

Fonduri de 20,7 milioane de euro pentru investiții în acvacultură și prelucrarea produselor pescărești
Adaugat la data 4 septembrie 2018

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020 a anunțat lansarea a trei apeluri de proiecte pentru dezvoltarea sectorului pescăresc din teritoriul ITI Delta Dunării.

Pe cele trei linii de finanțare sunt puși la dispoziția potențialilor beneficiari 20,7 milioane de euro.

Prin Măsura II.2 – Investiții productive în acvacultură, teritoriul ITI Delta Dunării primește 18 milioane de euro. Pe această linie de finanţare sunt incluse toate tipurile de investiții legate de înfiinţarea şi modernizarea fermelor de acvacultură, diversificarea producţiei şi a speciilor de cultură.

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 4 milioane de euro.

De asemenea, pentru stimularea acvaculturii durabile (Măsura II.3) şi prelucrarea produselor pescăreşti şi din acvacultură (Măsura IV.4), potenţialii beneficiari din teritoriul ITI au la dispoziţie aproximativ 2,7 milioane de euro.

Solicitantul trebuie să fie întreprindere din categoria IMM-urilor (microîntreprindere, întreprindere mică și mijlocie), în domeniul procesării produselor pescărești și de acvacultură, inclusiv asociații de tip organizații de pescari, organizații de producători, organizații interprofesionale etc.

Condițiile de accesare a finanțărilor sunt detaliate în ghidurile specifice disponibile pe site-ul www.ampeste.ro.