fondul-pentru-modernizare-ghid-energie-surse-regenerabile-sector-public

 Catalog-Item Reuse

Fondul pentru Modernizare: ghidul pentru producerea energiei din surse regenerabile pentru autoconsum - sector public, în consultare publică
Adaugat la data 14 august 2023

Ministerul Energiei a lansat în consultare publică ghidul solicitantului privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum – sector public.

Solicitanți eligibili:

  • Unitățile Administrativ Teritoriale, Sub-unitățile Administrativ Teritoriale, Unitățile și subunitățile din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională

  • Instituții publice, Persoanele juridice de utilitate publică constituite în baza Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările și completarile ulterioare

  • Cultele recunoscute oficial în România, potrivit prevederilor Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată, cu elementele componente ale acestora

  • Instituțiile de învățământ superior de drept public, potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

  • Institutele, centrele și stațiunile de cercetare dezvoltare de drept public, potrivit prevederilor O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare.

Pot fi eligibile și parteneriatele dintre entitățile de mai sus având același regim juridic și domeniu de activitate.

Ce se finanțează:

  • realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene

  • realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare

  • realizarea capacităţilor noi de producere de energie electrică din surse hidro

Perioada de consultare publică este de 30 zile calendaristice de la data publicării anunțului pe site-ul Ministerului Energiei.

Persoanele sau entitățile interesate vor putea formula observații și propuneri, care vor fi transmise la adresa de e-mail: fonduri.europene@energie.gov.ro.

Ghidul solicitantului, precum si anexele aferente sunt postate pe site-ul Ministerului Energiei ⬇

https://energie.gov.ro/category/fondul-pentru-modernizare/program-cheie-1/

Sursa: Ministerul Energiei