finantare-proiecte-educatie

 Catalog-Item Reuse

POCU lansează apelul competitiv „Educație nonformală în sistem outdoor”
Adaugat la data 23 octombrie 2021

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează apelul competitiv „Educație nonformală în sistem outdoor”, Axa prioritara 6, Obiectivul Specific 6.3&6.6.

Sistemul informatic MySMIS 2014 va fi deschis în data de 27 octombrie 2021 ora 16.00 şi se va închide în data de 27 decembrie 2021, ora 16.00.

GSCS_10.1_nonformal outdoor_competitiv_22102021