finantare-pentru-imm-uri-cu-obiect-de-activitate-cercetare-dezvoltare-proiect-tehnologic-inovativ-poc-2014-2020

 Catalog-Item Reuse

Finanțare pentru IMM-uri cu obiect de activitate Cercetare - Dezvoltare: PROIECT TEHNOLOGIC INOVATIV, POC 2014-2020
Adaugat la data 23 noiembrie 2017

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (AM POC) a lansat Ghidul Solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor – ”Proiect Tehnologic Inovativ” aferent Axei Prioritare 1 ”Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor”, Priorității de investiții PI1b, Obiectivului Specific 1.3, Acțiunii 1.2.1, pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.
Proiectul tehnologic inovativ din cadrul acțiunii 1.2.1 are ca scop încurajarea investițiilor private în Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI), prin creșterea numărului de întreprinderi care urmăresc introducerea inovării în activitatea proprie prin proiecte care dezvoltă produse şi/sau procese sau tehnologii noi sau substanțial îmbunătățite, în scopul producției și comercializării, bazate pe cercetare.
Această acțiune se adresează întreprinderilor mari, mijlocii sau mici (inclusiv microîntreprinderi) din România cu activitate de cercetare-dezvoltare (CD), dar pentru care activitatea de CD nu constituie obiectul principal de activitate.
În cadrul prezentului apel se pot depune proiecte pentru investițiile localizate pe teritoriul acoperit de instrumentul ITI Delta Dunării.
Valoarea globală a acestui apel este de 286.384.700 lei, din care pentru proiectele derulate în teritoriul ITI Delta Dunării este de 40.500.000 lei. Valoarea maximă a asistenței financiare nerambursabile acordate unui proiect este de 22.500.000 lei.
IMM-urile cu activitate de CD sunt invitate să aplice cu proiecte ale căror locuri de implementare se găsesc pe teritoriul ITI Delta Dunării, proiecte ce au ca scop realizarea unor inovări de produs (pentru bunuri și/sau pentru servicii) sau de proces, inovări bazate pe cercetări realizate în cadrul proiectelor. Inovarea reprezintă implementarea unui produs (bun sau serviciu) nou sau optimizat în mod semnificativ (inovare de produs) sau implementarea unui proces de producție nou sau semnificativ îmbunătățit în cadrul întreprinderii (inovare de proces).
Perioada în care pot fi depuse cereri de finanțare: 15 noiembrie 2017 – 15 februarie 2018, ora 22:59.
În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul menționat mai sus.

Un reper al acestei linii de finanțare îl reprezintă Creșterea investițiilor private în Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare – CDI, iar tipurile de cheltuieli eligibile pentru finanțare sunt:

  • Cheltuieli pentru activităţile de cercetare industrială/ dezvoltare experimentală (Toate costurile eligibile sunt alocate unei categorii specifice de cercetare-dezvoltare): cheltuieli de personal; pentru achiziția de instrumente și echipamente; pentru produse necesare desfășurării activităților de cercetare industrială, etc.;
  • Cheltuieli pentru realizarea studiilor de fezabilitate pregătitoare pentru activități CD;
  • Cheltuieli pentru activități de inovare (eligibile pentru IMM): cheltuieli pentru obținerea, validarea și protejarea brevetelor și altor active necorporale; pentru achiziționarea de servicii de consultanță în domeniul inovării; pentru achiziționarea de servicii de sprijinire a inovării, etc.;
  • Cheltuieli pentru inovare de proces și organizațională (eligibile pentru IMM): cheltuieli pentru achiziția de brevete; pentru produse suportate direct ca urmare a activității de inovare de proces și organizațională, etc.;
  • Cheltuielile eligibile pentru investiții inițiale pentru inovare: cheltuieli pentru achiziția de active corporale de tip instalații, utilaje, echipamente și în active necorporale, care sunt necesare pentru introducerea în producție a rezultatelor obținute din cercetare-dezvoltare;
  • Cheltuieli indirecte, etc.