finantare-dezvoltare-activitati-reciclare-deseuri

 Catalog-Item Reuse

Finanțare pentru dezvoltarea activtăților de cercetare/inovare și tehnologii de reciclare a deșeurilor. Printre beneficiari, IMM-urile, asociațiile ori fundațiile
Adaugat la data 11 iulie 2022

Ministerul Economiei a lansat în dezbatere publică un proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de Tranziție către Economia Circulară pentru operatorii economici din industria prelucrătoare.

 

Beneficiari pot fi:

 • microintreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii,

 • intreprinderi sociale, precum si asociații ori fundații

 • entităţi din infrastructura pentru evaluarea conformităţii produselor industriale, care nu beneficiază pe perioada de implementare a proiectului de alte fonduri nerambursabile pentru același tip de proiecte.

 

Suma maximă acordată unui beneficiar de la bugetul de stat pentru un interval de până la 16 luni este egală cu echivalentul  în lei a 200.000 euro, cu plata eşalonată, pe bază de documente justificative.

Suma minimă alocată de la bugetul de stat pentru un proiect este egală cu echivalentul în lei a 15.000 euro.


Categoriile de activități finanțate de la bugetul de stat în cadrul Programului sunt următoarele:

 • Transfer tehnologic pentru consolidarea economiei circulare (exemple: prevenirea generării de deșeuri și reducerea acestora, precum și utilizarea eficientă a resurselor, reutilizare, reparare și reciclare);

 • Dezvoltarea activităților de cercetare/inovare, proiectare ecologică a produselor si serviciilor care să promoveze principiile economiei circulare.

 • Înființarea și/sau dotarea şi/sau modernizarea laboratoarelor de testare pentru materialele și produsele rezultate din activități de economie circulară, precum şi acreditarea acestora, după caz;

 • Înființarea și/sau dotarea și operarea de centre de reparații si recondiționare a bunurilor în vederea reutilizării deșeurilor și reparării bunurilor (aparate electrice și electronice, articole textile, încălțăminte, mobilă, biciclete, vehicule electrice);

 • Dezvoltarea activităților de reciclare a deșeurilor post-consum;

 • Crearea unei platforme electronice, unice la nivel național, care pe baza informaților introduse de utilizatori (tip material, posibile utilizări, cantitate, parametri tehnici) face automat legătura între vânzător si cumpărător;

 • Elaborarea și implementarea soluțiilor precum pașapoartele digitale, etichetarea și filigranele, în scopul trasabilității produselor pe tot parcursul ciclului de viață;

 • Realizarea de centre de colectare și valorificare  a produselor din lână , in, cânepă, textile și alte asemenea, rezultate din aplicarea principiilor economiei circulare;

 • Reciclarea/reutilizarea și/sau valorificarea deșeurilor industriale generate în materii prime secundare sau produse cu valoare adăugata mai mare decât cea a deșeului din care provin;

 • Modernizarea instalațiilor de reciclare existente prin utilizarea celor mai bune tehnologii disponibile (BAT-best a  vailable technology) care să determine emisii de GES cu cel puțin 30% mai mici, precum și reduceri ale nivelurilor altor categorii de poluanți în raport cu linia tehnologică existentă;

 • Introducerea/susținerea producției produselor care nu conțin plastic, alternative la produsele din plastic de unică folosință;

 

Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de Tranziție către Economia Circulară pentru industria prelucrătoare.
(06 Iulie 2022)


Proiect HG

Nota de fundamentare​

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc în termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro.