finantare-activitati-inovare-educationala-unitati-invatamant

 Catalog-Item Reuse

PNRR - Finanațare de până la 1 milion de euro pentru activități de inovare educațională. Sunt eligibile toate unitățile din rețeaua națională de învățământ, publice sau private
Adaugat la data 12 iulie 2022

​Ministerul Educației a lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului „Granturi pentru unitățile de învățământ pilot" în vederea susținerii pilotării unor intervenții educaționale inovative, a unor noi modele curriculare și de carieră didactică sau de management descentralizat.

Acest apel reprezintă operaționalizarea Reformei 7 - Reforma guvernantei sistemului de învățământ preuniversitar și profesionalizarea managementului, Investiția 18, din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și are ca scop îmbunătățirea rezilienței sistemului de educație prin creșterea gradului de autonomie a unităților de învățământ preuniversitar, în vederea adaptării sistemului de învățământ nevoilor actuale ale beneficiarilor direcți.

Apelul are o alocare de  12 milioane de euro pentru a finanța cel puțin 60 de unități de învățământ, individual sau în parteneriate. Vor fi finanțate activitățile de inovare educațională sau de experimentare a unor măsuri individuale, specifice, pentru a testa abordări noi, inovative, de predare-învățare-evaluare, de dezvoltare a unui învățământ incluziv, de eficientizare a costurilor, de digitalizare sau de colaborare la nivel local. Măsurile pilotate trebuie să aibă potențial de a îmbunătăți managementul școlar, performanțele elevilor, practicile de lucru în școli, starea de bine a participanților la procesul de educație, în general calitatea procesului didactic și trebuie să abordeze cel puțin două din următoarele priorități:

1. Managementul unității de învățământ, inclusiv finanțare alternativă

2. Elemente inovative la nivel de curriculum, plan-cadru, arii curriculare, programe școlare

3. Metode și standarde de evaluare a performanțelor elevilor

4. Metode de evaluare instituțională și asigurare a calității

5. Dezvoltarea carierei didactice

„Finanțarea  poate ajunge până la 200.000 de euro pentru unitățile de învățământ care aplică individual și până la 1.000.000 de euro pentru parteneriatele sau rețelele care implică mai multe unități de învățământ.

Sunt eligibile pentru finanțare toate unitățile din rețeaua națională de învățământ, publice sau private. Sunt eleigibile de asemenea  orice tipuri de cheltuieli cu excepția investițiilor în infrastructură mare,  precum și cheltuielile recurente cu personalul”, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Educației. 

Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reformă, va asigura procesul de selecție, contractare și monitorizare a implementării.

Perioada de consultare este 11 iulie – 31 iulie. Propunerile și observațiile pot fi transmise pe adresa de e-mail consultare.pnrr@edu.gov.ro.  

 

 Ghid_Solicitant_Granturi_pentru_unitatile_de_invatamant_ pilot.pdf

 Anexe_Ghid_solicitant.zip