elaborare-studiu-de-fezabilitate-si-proiect-tehnic-de-executie-pentru-drum-expres-constanta-tulcea

 Catalog-Item Reuse

Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru Drum Expres Constanţa – Tulcea
Adaugat la data 27 februarie 2019

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus în data de 20 februarie 2019 Aplicația de Finanțare pentru proiectul „Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru Drum Expres Constanta – Tulcea” în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, Componenta 1, Obiectiv Specific 2.1-Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-sprijin pregătire proiecte de investiții, Operațiunea- Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutiera TEN-T Globală.

Obiectivul general al proiectului, ca parte din rețeaua TEN-T Globală, este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în Uniunea Europeană, contribuind astfel la dezvoltarea pieţei interne cu scopul de a crea condiții pentru creșterea volumului investitorilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt:

- realizarea Studiului de Fezabilitate și a Proiectului tehnic.

Valoarea totală a  proiectului este de 30.723.662,17lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85%contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională-22.102.556,23 lei, 15% contribuția proprie- 4.720.654,84 lei, restul de3.544.808.32reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 27 luni