draft-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-sesiunea-2016

 Catalog-Item Reuse

AM POPAM 2014 a publicat draft-ul Ghidului solicitantului Măsura III.2 - sesiunea 2016
Adaugat la data 7 iunie 2016

Vineri, 03.06.2016 AM POPAM 2014 a publicat draft-ul Ghidului solicitantului Măsura III.2 - sesiunea 2016 - Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității (inclusiv costuri de funcționare și animare)- Selectarea Grupurilor de acțiune locală pentru pescuit (FLAG-uri).

Aceasta măsura este cuprinsă în PRIORITATEA UNIUNII EUROPENE 4 - CREŞTEREA GRADULUI DE OCUPARE A FORŢEI DE MUNCĂ ŞI SPORIREA COEZIUNII TERITORIALE, Obiectiv specific 4: Promovarea creșterii economice, a incluziunii sociale și a creării de locuri de muncă și furnizarea de sprijin pentru creșterea șanselor de angajare și a mobilității forței de muncă în cadrul comunităților costiere și interioare, dependente de pescuit și acvacultură, inclusiv diversificarea.

Documentele aferente acestei masuri la găsesc pe www.ampeste.ro​, aici.