dotarea-inspectoratului-judetean-pentru-situatii-de-urgenta-delta-tulcea-cu-echipamente-achizitionate-cu-finantare-iti

 Catalog-Item Reuse

Dotarea Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență „Delta” Tulcea cu echipamente achiziționate cu finanțare ITI
Adaugat la data 18 ianuarie 2017

În cadrul proiectului ,,RĂSPUNSUL EFICIENT SALVEAZĂ VIEŢI II/ERSL II”, (continuare a proiectului ,,RĂSPUNSUL EFICIENT SALVEAZĂ VIEŢI/ERSL I”, proiect finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013, Axa Prioritară 5:“Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc”), derulat de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență – IGSU prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), Axa Prioritară 5 ”Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor”, Obiectiv Specific 5.2 ”Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă la dezastre a echipajelor de intervenție”, a existat o componentă dedicată IJSU Tulcea privind dotarea acestuia cu următoarele echipamente:

  • Motopompă remorcabilă de mare capacitate;
  • Motopompă cisternă capacitate mărită 5000 litri;
  • Autocamion transport materiale intervenție;
  • Autospecială transport efective la intervenție 16+1 locuri.

În cadrul proiectului a fost finalizată această activitate ce are finanțare ITI - 426.883 Euro.

Principalele beneficii ale implementării proiectului ,,Răspunsul eficient salvează vieţi II” constau în creșterea gradului de siguranță a cetățeanului și optimizarea intervențiilor specifice prin acoperirea deficitului de autospeciale, utilaje și echipamente, completarea și înlocuirea celor uzate sau cu norma de funcționare depășită, precum și perfecționarea sistemului de pregătire a personalului care execută misiuni de căutare-salvare în mediul acvatic sau în zonele afectate de inundații, alunecări de teren și incendii.

20170113_124523 20170113_124540 20170113_124655 20170113_124846