digitalizare-gestionare-ESI

 Catalog-Item Reuse

În atenţia beneficiarilor de proiecte cu finanţare din fonduri europene structurale şi de investiţii: noi masuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare şi gestionare a fondurilor ESI
Adaugat la data 4 iunie 2020

Prin efectul Ordonanţei de Urgenţă nr. 65/2020 care prevede digitalizarea sistemului de coordonare şi gestionare a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, începând cu data de 1 iunie 2020 sistemul informatic SMIS2014+/MySMIS2014 este operaţional la nivelul modulelor dedicate ciclului de viaţă al unui proiect.

În acest sens, AM POCU a publicat Instrucțiunea nr. 8/2020 privind stabilirea unor măsuri de digitalizare pentru implementarea proiectelor finanțate prin Programul Operațional Capital Uman. Documentul prevede, printre altele, că modalitatea de corespondență dintre beneficiarii/partenerii proiectelor finanțate prin POCU 2014-2020 cu AM POCU și OI responsabil se va realiza exclusiv electronic.

De asemenea, în instrucțiune se precizează că  procesul de modificare a contractelor/deciziilor de finanțare se derulează exclusiv în format electronic, în cadrul sistemului informatic MySMIS2014.

OUG Nr. 65 -2020

Manual_de_utilizare_MySMIS

Instrucţiune-Nr 8-03.06.2020-Digitalizare-POCU+anexe