deschiderea-sesiunii-pentru-pndr-submasurile-6-2-si-6-4-activitati-neagricole

 Catalog-Item Reuse

Deschiderea sesiunii pentru PNDR, Submăsurile 6.2 si 6.4 (activități neagricole)
Adaugat la data 25 iulie 2016

AFIR a publicat, în data de 21 iulie, Ghidurile Solicitantului însoțite de anexe pentru submăsurile 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” și 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole” din cadrul PNDR 2014 – 2020. Sesiunea de cereri de proiecte va fi deschisă începând cu data de 28 iulie 2016.

Sprijinul acordat prin sM 6.2 si sM 6.4 contribuie la promovarea diversificării activităţilor agricole prin crearea de activități noi neagricole, la înființarea și dezvoltarea de micro‐întreprinderi şi întreprinderi mici şi, implicit, la crearea de locuri de muncă, obţinerea de venituri alternative pentru populaţia din mediul rural şi reducerea gradului de dependenţă faţă de sectorul agricol, ceea ce contribuie la o dezvoltare economică durabilă și reducerea sărăciei în spațiul rural.

Submăsura 6.2 vizează:

  • diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de micro‐întreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul neagricol, dezvoltarea serviciilor şi crearea de locuri de muncă în spaţiul rural;

  • încurajarea menţinerii şi dezvoltării activităţilor meşteşugăreşti tradiţionale.

Submăsura 6.4 are drept scop:

  • stimularea mediului de afaceri din mediul rural;
  • creşterea numărului de activităţi neagricole desfăşurate în zonele rurale;
  • dezvoltarea activităţilor neagricole existente;
  • crearea de locuri de muncă;
  • creşterea veniturilor populaţiei rurale;
  • reducerea diferenţelor dintre mediul rural şi urban;
  • diversificarea activităţilor economice ale fermierilor sau membrilor gospodăriilor agricole prinpracticarea de activităţi neagricole în vederea creşterii veniturilor şi creării de alternative ocupaţionale.

Odată cu această sesiune de primire a proiectelor, se vor aplica noi reguli la depunerea on-line a cererilor de finanțare. Astfel, plafonul de depunere a proiectelor se majorează de la 120% la 200%, iar în primele 5 zile calendaristice pe fiecare etapă de depunere nu se aplică plafonul maxim de depunere, indiferent de valoarea fondurilor solicitate prin proiectele depuse.

Proiectele solicitantilor din teritoriul ITI Delta Dunării depuse in sesiunea ce va fi deschisă in 28 iulie nu vor avea nevoie de avizul ITI pentru conformitatea cu prevederile si tipurile de interventii cuprinse in Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării 2013.

Ghidul și anexele aferente celor două submăsuri :

Submăsura 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale 

Submăsura 6.4 - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole​