deschiderea-sesiunii-de-depunere-a-cererilor-de-finantare-in-teritoriul-iti-dd-pentru-pndr-submasura-4-3-componenta-irigatii-incepand-cu-data-de-6-iunie-2017

 Catalog-Item Reuse

Deschiderea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare în teritoriul ITI DD pentru PNDR, submăsura 4.3 – componenta Irigații, începând cu data de 6 iunie 2017
Adaugat la data 6 iunie 2017

În perioada 06 iunie – 31 august 2017, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) lansează sesiunea de depunere a cererilor de finanțare în Teritoriul ITI Delta Dunării pentru sub-măsura 4.3 – componenta Irigații.

Pragurile de calitate pentru întreaga perioadă de depunere a cererilor de finanțare ​

Din momentul deschiderii apelului de proiecte cu alocare distinctă pentru teritoriul ITI DD, solicitanții din arealul vizat de Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD) vor putea depune proiecte exclusiv în cadrul apelului dedicat – aferent anului 2017, însoțit de Avizul de conformitate a proiectului cu obiectivele SIDD DD (emis de Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării  – ADI ITI DD).

Dosarul solicitării de avizare înaintat către ADI ITI DD va conține 3 documente ce pot fi descărcate de pe www.itideltadunarii.com, categoria AVIZARE – PNDR – Procedura operațională de avizare a proiectelor ce vor fi implementate pe teritoriul ITI DELTA DUNĂRII, cu finanțare prin PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020 (http://www.itideltadunarii.com/informare-procedura-de-avizare-pentru-conformitatea-cu-sidddd-2030):

  • Cererea de avizare (Anexa nr. 1), în două exemplare originale
  • Fișa Generală pentru prezentarea informațiilor privind proiectul (Anexa nr. 2 – actualizată martie 2017), într-un exemplar original și pe suport electronic
  • Declarația pe propria răspundere că datele completate sunt conforme cu cele completate în cererea de finanțare (Anexa nr. 3 – actualizată), într-un exemplar original.

Dosarul Cererii de Finanțare conține Cererea de Finanțare – însoțită de anexele tehnice și administrative conform listei documentelor, vor fi scanate și depuse numai on-line pe pagina de internet www.afir.info. Formularul standard al Cererii de Finanțare este prezentat în Anexa 1 la Ghidul solicitantului şi este disponibil, în format electronic, pe adresa de internet www.afir.info, categoria Investitii PNDR – Zona ITI Delta Dunării.