deschiderea-sesiunii-de-depunere-a-cererilor-de-finantare-in-teritoriul-iti-dd-pentru-5-submasuri-pndr-incepand-cu-data-de-03-mai-2017

 Catalog-Item Reuse

Deschiderea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare în teritoriul ITI DD pentru 5 submăsuri PNDR începând cu data de 03 mai 2017!
Adaugat la data 26 aprilie 2017

În perioada 03 mai – 31 iulie 2017, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) lansează sesiunea de depunere a cererilor de finanțare în Teritoriul ITI Delta Dunării pentru submăsurile cu alocare distinctă ITI DD:

  • sM 4.1 - Investiții în exploatații agricole – fonduri disponibile 33.000.000 Euro din care 16.500.000 Euro pentru componenta vegetal și 16.500.000 Euro pentru componenta zootehnic, Pragul de Calitate în prima lună a sesiunii (mai 2017) este de 75 de puncte;
  • sM 4.1a - Investiții în exploatații pomicole – fonduri disponibile 5.000.000 Euro, Pragul de Calitate în prima lună a sesiunii (mai 2017) este de 40 de puncte;
  • sM 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale – fonduri disponibile 3.500.000 Euro, Pragul de Calitate în prima lună a sesiunii (mai 2017) este de 70 de puncte;
  • sM 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici – fonduri disponibile 5.000.000 Euro, Pragul de Calitate în prima lună a sesiunii (mai 2017) este de 55 de puncte;
  • sM 6.4 - Sprijin pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole – fonduri disponibile 7.000.000 Euro, Pragul de Calitate în prima lună a sesiunii (mai 2017) este de 70 de puncte;

Pragurile de calitate pentru întreaga perioadă de depunere a cererilor de finanțare 

​Din momentul deschiderii apelului de proiecte cu alocare distinctă pentru teritoriul ITI DD, solicitanții din arealul vizat de Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD) vor putea depune proiecte exclusiv în cadrul apelului dedicat – aferent anului 2017, însoțit de Avizul de conformitate a proiectului cu obiectivele SIDD DD (emis de Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării  – ADI ITI DD).

Dosarul solicitării de avizare înaintat către ADI ITI DD va conține 3 documente ce pot fi descărcate de pe www.itideltadunarii.com, categoria AVIZARE – PNDR – Procedura operațională de avizare a proiectelor ce vor fi implementate pe teritoriul ITI DELTA DUNĂRII, cu finanțare prin PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020

  • Cererea de avizare (Anexa nr. 1), în două exemplare originale
  • Fișa Generală pentru prezentarea informațiilor privind proiectul (Anexa nr. 2 – actualizată martie 2017), într-un exemplar original și pe suport electronic
  • Declarația pe propria răspundere că datele completate sunt conforme cu cele completate în cererea de finanțare (Anexa nr. 3 – actualizată), într-un exemplar original.

Dosarul Cererii de Finanțare conține Cererea de Finanțare – însoțită de anexele tehnice și administrative conform listei documentelor, vor fi scanate și depuse numai on-line pe pagina de internet www.afir.info. Formularul standard al Cererii de Finanțare este prezentat în Anexa 1 la Ghidul solicitantului şi este disponibil, în format electronic, pe adresa de internet www.afir.info