deschiderea-sesiunii-de-depunere-a-cererilor-de-finantare-in-teritoriul-iti-dd-pentru-3-submasuri-pndr-28-martie-2017

 Catalog-Item Reuse

Deschiderea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare în teritoriul ITI DD pentru 3 submăsuri PNDR - 28 martie 2017
Adaugat la data 23 martie 2017

În perioada 28 martie – 30 iunie 2017, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) lansează sesiunea de depunere a cererilor de finanțare în Teritoriul ITI Delta Dunării pentru submăsurile cu alocare distinctă ITI DD:

  • sM 4.3 A – Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole și silvice – componenta Infrastructura de acces agricolă, fonduri disponibile pentru ITI DD 3.000.000 euro;
  • sM 4.3 S – Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole și silvice – componenta Infrastructura de acces silvică, fonduri disponibile pentru ITI DD 1.700.000 euro;
  • sM 7.2 – Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică  – componenta Infrastructură de apă / apă uzată, fonduri disponibile pentru ITI DD 17.000.000 euro.
  • sM 7.2 – Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică  – componenta Infrastructură rutieră de interes local, fonduri disponibile pentru ITI DD 33.000.000 euro.
  • sM 7.2 – Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică  – componenta Infrastructură educațională și socială, fonduri disponibile pentru ITI DD 5.000.000 euro.
  • sM 7.6 – Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural, fonduri disponibile pentru ITI DD 9.000.000 euro.

PRAGURILE DE CALITATE în prima lună a sesiunii (28.03 – 30.04.2017) sunt următoarele:

  • 80 puncte pentru sM4.3 A ITI DD, 40 de puncte pentru sM4.3.S ITI DD, 50 puncte pentru sM7.2 ITI DD – componenta apă/ apă uzată, 50 puncte pentru sM7.2 – componentele infrastructura rutieră de interes local pentru sM7.2 ITI DD – componentele infrastructura rutieră de interes local, 50 puncte pentru sM7.2 ITI DD – componenta infrastructura educațională și socială, 50 puncte pentru sM7.6 ITI DD.

Pragurile de calitate pentru întreaga perioadă de depunere a cererilor de finanțare pot fi consultate pe site-ul AFIR, secțiunea "ANUNTURI primire proiecte PNDR".

Din momentul deschiderii apelului de proiecte cu alocare distinctă pentru teritoriul ITI DD, solicitanții din arealul vizat de Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD) vor putea depune proiecte exclusiv în cadrul apelului dedicat - aferent anului 2017, însoțit de Avizul de conformitate a proiectului cu obiectivele SIDD DD (emis de Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării  – ADI ITI DD).

Dosarul solicitării de avizare, ce va fi înaintat către ADI ITI DD cu cel puțin 7 zile înainte de termenul-limită de depunere a cererilor de finanțare, conține 3 documente ce pot fi descărcate de pe www.itideltadunarii.com, categoria AVIZARE – PNDR – Procedura operațională de avizare a proiectelor ce vor fi implementate pe teritoriul ITI DELTA DUNĂRII, cu finanțare prin PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020

  • Cererea de avizare (Anexa nr. 1), în două exemplare originale
  • Fișa Generală pentru prezentarea informațiilor privind proiectul (Anexa nr. 2 – actualizată martie 2017), într-un exemplar original și pe suport electronic
  • Declarația pe propria răspundere că datele completate sunt conforme cu cele completate în cererea de finanțare (Anexa nr. 3 - actualizată), într-un exemplar original.

Dosarul Cererii de Finanțare conține Cererea de Finanțare – însoțită de anexele tehnice și administrative conform listei documentelor, vor fi scanate și depuse numai on-line pe pagina de internet www.afir.info. Formularul standard al Cererii de Finanțare este prezentat în Anexa 1 la Ghidul solicitantului şi este disponibil, în format electronic, pe adresa de internet www.afir.info