deschidere-proiect-ITI

 Catalog-Item Reuse

Anunţ deschidere proiect
Adaugat la data 2 decembrie 2015

Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării anunță semnarea de către AM POAT, in data de 24.09.2014, a contractului de finantare nerambursabila pentru implementarea  proiectului nr. 55985 intitulat: „Asistență tehnică pentru dezvoltarea capacității operaționale a ADI ITI DD în vederea coordonării implementării instrumentului Investiții Teritoriale Integrate (I.T.I.) din cadrul Strategiei Integrate de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării”.

Obiectivul proiectului este sprijinirea pregătirii implementării „Strategiei de Dezvoltare Durabilă Integrată în Delta Dunării (2030)”, în vederea accesării și coordonării viitoarelor intervenții din instrumentele structurale, conform Acordului de Parteneriat 2014-2020 încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional  Asistență Tehnică 2007-2013,  Axa prioritară  – Sprijin pentru implementarea Instrumentelor Structurale și Coordonarea Programelor, Domeniul major de intervenție – Sprijin pentru Managementul și Implementarea Instrumentelor Structurale. Perioada de execuție a proiectului este de 17 luni (31 iulie 2014 – 31 decembrie 2015)

Valoarea totală a proiectului este de 19.194.349,56 lei, iar valoarea eligibilă de 19.090.838,00 lei.