departamentul-pentru-romanii-de-pretutindeni-ghid-finantare-nerambursabila

 Catalog-Item Reuse

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni: Ghidul de finanțare nerambursabilă 2024, lansat în consultare publică
Adaugat la data 5 februarie 2024
Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a publicat în consultare Ghidul de finanțare nerambursabilă 2024.

Pot obţine finanţare nerambursabilă:

- asociaţiile, fundaţiile, unităţile de cult, organizaţiile neguvernamentale ale românilor de pretutindeni, organizaţiile internaţionale înregistrate în mod legal în statul de reședință;
- persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice de drept public sau privat din România sau din străinătate care utilizează finanţări nerambursabile pentru derularea de proiecte sau acţiuni în sprijinul românilor de pretutindeni.

Domenii de finanțare:

Educaţie - păstrarea şi afirmarea identităţii lingvistice a românilor de pretutindeni şi formarea noii generaţii, care să reprezinte România şi interesele româneşti în străinătate
Cultură - păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii etnice, culturale, religioase şi lingvistice a românilor din vecinătate şi din diaspora, precum şi întărirea legăturilor dintre România şi comunităţile româneşti din afara graniţelor ţării
Societatea civilă - sprijinirea, consolidarea şi extinderea mediului asociativ în comunităţile locuite de români şi solidaritatea pe care societatea civilă o generează în rândul comunităţilor de români
Mass-media - păstrarea şi afirmarea identităţii culturale a românilor, promovarea României şi a valorilor comunităţilor româneşti, prin sprijinirea mass-mediei de expresie românească din comunităţile româneşti de peste hotare
Spiritualitate şi tradiţie - păstrarea identităţii spirituale şi respectarea libertăţii religioase a românilor de pretutindeni
Comunitate - sprijinirea înființării de centre pentru dezvoltarea comunităților românești de pretutindeni, care vor oferi servicii și programe adaptate nevoilor identificate, precum acordarea de sprijin social, informațional și în cazuri de urgență, asistență juridică, asistență pentru reîntoarcere și reintegrare, creșterea coeziunii comunitare, învățarea limbii române, promovarea culturii, tradițiilor și spiritualității românești

Pentru detalii ⬇️

Ghidul de finanțare 2024 și documentele anexe