covid-sprijin-temporar-fermieri

 Catalog-Item Reuse

MĂSURA 21 – Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19
Adaugat la data 12 octombrie 2020

Sprijinul are în vedere atenuarea problemelor legate de lichidități care periclitează continuitatea activităților agricole, respectiv a producției primare în agricultură, în special în sectoarele zootehnic (bovine, ovine și caprine), legume– fructe și cartofi, ca fiind cele mai afectate de impactul COVID-19.

 „În cadrul acestei măsuri, vor fi sprijiniți fermierii din sectorul zootehnic, respectiv crescătorii de bovine, ovine-caprine, dar și cei din sectorul vegetal, respectiv legume – fructe și cartofi, având în vedere pierderile suferite din cauza pandemiei de COVID- 19, pe bază de sumă forfetară raportată la dimensiunea fermei", precizează AFIR.

Având în vedere prevederile Acordului cadru de delegare a sarcinilor privind implementarea Măsurii 21, cererile de plată aferente acestui domneniu de finanțare se depun la Agentia de Plăți și Intervenție pentru Agricultură www. apia.org.ro (http://www. apia.org.ro/ro/ajutor-de-stat-covid-19/ masura-21).

Ghidul_solicitantului_M21_-_revizuit_oct._2020