contractare-proiecte-poim-imm-recover

 Catalog-Item Reuse

Contractarea proiectelor POIM acceptate în platforma IMM Recover
Adaugat la data 18 ianuarie 2023

​Referitor la contractarea proiectelor acceptate la finanțare prin platforma IMM Recover, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, face următoarele precizări:

- contractarea proiectelor finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare, acceptate la finanțare prin platforma IMM Recover, se face prin modulul „Comunicare” din platformă;

- modul „Comunicare” din IMM Recover va fi activat de Autoritatea de Management pentru POIM in momentul in care contractul de finantare va fi pregatit pentru semnare;

- vă recomandăm să citiți cu atenție informațiile din „Decizia privind acceptarea la finanțare” , mesajul de notificare din platforma IMM Recover și mesajul transmis pe email, prin care vi se comunică următoarele:

„Referitor la cererea de finanțare nr. ....., depusă la data de ............., vă informăm că aceasta a fost selectată în vederea contractării.

Vă informăm că în cel mai scurt timp veți primi prin modulul „Comunicare” contractul de finanțare. Vă rugăm să ne retransmiteți contractul de finanțare semnat electronic, prin modulul „Comunicare”, în termen de 5 zile calendaristice de la primire”

respectiv

„Cererea de finanțare aferentă persoanei juridice (denumire) ............., identificată prin CUI/CIF ............, depusă la data de (data depunerii)......... (ora depunerii)........., în cadrul măsurii (titlul măsurii pe care a fost depunsa cererea)..........., a fost aprobată în urma evaluării. Vă informăm că în cel mai scurt timp veți primi prin modulul "comunicare" Contractul de finanțare. Acesta trebuie semnat electronic și transmis prin modulul Comunicare" în termen de 5 zile calendaristice de la primire”

Sursa: www.fonduri-ue.ro