consultare-publica-popam-ordin-privind-aprobarea-schemei-de-ajutor-de-minimis-pentru-dezvoltare-locala

 Catalog-Item Reuse

Consultare publică POPAM - Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru dezvoltare locală
Adaugat la data 4 decembrie 2017

A fost publicată varianta consultativă a Proiectului de Ordin al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității”, aferentă Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020.
Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/ propuneri/ sugestii în termen de 10 zile pe adresa de e-mail pescuit@madr.ro.

Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității”, aferentă Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020 - PROIECT