consultare-publica-pocu-ghid-covid

 Catalog-Item Reuse

POCU, consultare publică: Ghidul „Sprijin pentru persoanele angajate în cadrul întreprinderilor al căror domeniu de activitate este afectat direct ca urmare a declarării situațiilor de epidemii”
Adaugat la data 31 martie 2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare ghidul „Sprijin pentru persoanele angajate în cadrul întreprinderilor al căror domeniu de activitate este afectat direct ca urmare a declarării situațiilor de epidemii”.

Apelul va finanța măsuri din domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Solicitanți eligibili:
•Ministerul Muncii și Protecției Sociale/SPO, respectiv Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), inclusiv prin unitățile subordonate.

Acțiuni sprijinite:
• Subvenționarea locurilor de muncă prin acordarea de subvenții persoanelor care se află în șomaj, angajate în cadrul întreprinderilor al căror domeniu de activitate este afectat direct ca urmare a declarării situațiilor de epidemii (ex. COVID – 19), potrivit Ordonanțelor militare și altor acte emise de autorități competente pe perioada stării de urgență.

Propunerile și sugestiile pot fi trimise până la data de 10 aprilie 2020, la adresa de e-mail: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

​​CP-gs_pocu_sprijin_persoane_angajate