consultare-publica-pocu-competente-profesionale

 Catalog-Item Reuse

Consultare publică, POCU: Ghidul „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare  a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii”
Adaugat la data 6 septembrie 2022

​Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 a lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare  a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii”, apel competitiv, Axa prioritară 3, Obiectivele Specifice 3.1&3.4.

Observațiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 15 septembrie 2022, pe adresa: consultare.pocu@mfe.gov.ro.

GS CS AP 3 Competitiv_Consultare_5.09.2022