consultare-publica-pentru-ghidul-solicitantului-pentru-investitii-in-infrastructura-de-turism-apel-dedicat-zonei-iti-delta-dunarii

 Catalog-Item Reuse

Consultare publică pentru Ghidul solicitantului pentru investiții în infrastructura de turism, apel dedicat zonei ITI Delta Dunării
Adaugat la data 23 mai 2018

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) a publicat în data de 23.05.2018 spre consultare publică, „Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte având titlul POR/2018/7/7.1/ITI/2, Axa prioritară 7, Prioritatea de Investiții 7.1, Investiţii în infrastructura de turism, apel dedicat zonei de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării".
Forma consultativă a Ghidului Solicitantului este disponibilă la următorul link: http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghiduri-specifice-2014-2020.html
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresele de email: regio@mdrap.ro ; office@itideltadunarii.com, până la 07.06.2018.