consultare-publica-inovare-cercetare

 Catalog-Item Reuse

Consultare publică, POC: Ghidul aferent Acțiunii 1.2.1 – Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități
Adaugat la data 2 februarie 2022

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (AM POC) din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și Organismul Intermediar pentru Cercetare din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării supune dezbaterii publice ghidul solicitantului aferent Acțiunii 1.2.1 – Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere – Tip de proiect: Proiect Tehnologic Inovativ și Tip de proiect: Întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off.

Ghidurile Solicitantului sunt postate pe site-ul Autorității de Management pentru Programul Operațional Competitivitate, secțiunea Implementare program.

​Perioada de consultare publică este de 10 zile lucrătoare, începând cu data de 2februarie 2022, până la data de  16 februarie 2022, ora  17.00. În acest timp, persoanele sau entitățile interesate vor putea formula observații și propuneri, care vor fi centralizate de către OIC. Observațiile vor fi transmise la adresa de e-mail structurale@research.gov.ro.


Tip de proiect: Proiect Tehnologic Inovativ

Tip de proiect: Întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off